De gaswinning in Groningen heeft grote gevolgen voor de veiligheid van de inwoners.
Groningers lopen een hoger risico op overlijden dan andere Nederlanders.
Versterking van huizen zou aan deze risicoverhoging een einde moeten maken.
De versterking is echter nog maar nauwelijks op gang, terwijl de winning voort gaat.

De OVR heeft geconstateerd, dat het er slecht voor staat met de voorbereidingen op verschillende rampscenario's.
De regio, en zeker de inwoners, zijn onvoldoende voorbereid op de gevolgen van een zware beving.
Bewustwording van de gevaren en een goede voorbereiding hierop moeten meer aandacht krijgen.
Ook op andere gebieden (bv Tankenpark Farmsum) blijkt de veiligheid onvoldoende belicht.

De OVR streeft er naar de veiligheid voor de bewoners minimaal op het wettelijk niveau te brengen en waar mogelijk nog verder te vergroten.
De OVR doet dit niet alleen met (liefst ludieke) acties, maar ook met serieuze samenwerking met bestaande partijen.


Nieuws update:

De OnVeiligheidsRegio maakt bezwaar tegen het vaststellingsbesluit Groningen_gasveld 2019-2020.

De Onveiligheidsregio (OVR) heeft kennisgenomen van het ontwerp vaststellingsbesluit Groningen_gasveld
2019-2020.
Als inwoners, met grote zorgen over de algehele veiligheid in deze regio,
willen wij middels deze brief kenbaar maken grote bezwaren te hebben tegen dit besluit.
Wilt U het vaststellingsbesluit mede ondertekenen, stuur dat een
Email , een comment op Twitter of geef een comment onde het artikel op onze Facebook, Laat bij alle opties uw naam en woonplaats achter.

Hier kunt U de zienswijze lezen en eventueel downloaden als het nodig is.
Kom woensdag 5 juni naar Veilig Den Haag.

De OnveiligheidsRegio en de Groninger Bodem Beweging zullen 5 juni een
vluchtelingenkamp inrichten in Den Haag
Hier leest u het hele artikel.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De film van de Veiligheidsregio Groningen over de aardbevingsoefening Zuidwolde
met daarin een belangrijke rol voor de OVR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVR reactie op afwijzing van de sloopvergunning van het gemeentehuis van de gemeente Loppersum
Lees hier verder